Соционика: личностови типове и взаимоотношения
Запознаване с социониката | Личностови типове | Взаимоотношения | NEW: Форум

Добре дошли!

Знаете ли техните имена?

Carl-Gustav Jung
Карл Густав ЮНГ (1875 - 1961) Carl Gustav JUNG
Швейцарски психолог и психиатър. В своите изследвания доказва, че типовете личност могат да бъдат открити и отграничени не само при индивиди с психична патология, но и при нормални хора. На основа на неговата типология възниква социониката, както и редица други известни тестови методики - MBTI, тест на Кейърси, тест на Айзенк и др.
Изабел Бриггс МАЙЕРС (1897 - 1980) Isabel Briggs MYERS
По професия – учител. На базата на трудовете на Юнг, заедно със своята майка Катарина Бригс разработва теста „Определител на типовете на Майерс-Бриггс” ( MBTI) , който е извънредно популярен в САЩ. (Също така известен е и създаденият на негова основа по-кратък тест на Кейърси.) Нерядко теорията на Майерс-Бриггс е бъркана със социониката. Между двете има редица съществени различия.
Antoni Kepinski
Антони КЕМПИНСКИ (1918 - 1972) Antoni KĘPIŃSKI
Полски психиатър. В своята книга „Психопатология на неврозите” въвежда понятието „информационен метаболизъм”(обмен) , което според него обяснява устойчивите взаимоотношения между хората. По-късно теорията за информационния метаболизъм е положена от А. Аугуста в основата на социониката ведно с типологията на Юнг .
Ausra Augustinaviciute
Аушра АУГУСТА (04.04.1927 - 19.08.2005) Aušra AUGUSTA
Рождено име – Аугустинавичюте (Augustinavičiūtė).
Живее във Вилнюс, Литва. По професия – финансист, а по-късно – социолог. През 1968 г. е декан на Факултета на семейството във Вилнюския педагогически институт. Обединявайки типовете на личността на К. Юнг с понятието информационен метаболизъм, създава социониката – теория на междутиповите взаимоотношения.

Контакт

Дмитриј Литов
Дмитри Литов

Санкт-Петербург, Русия
Маријана Литова
Мариана Литова

Санкт-Петербург,
Русия

Калин Янев,
София

 

Иван Попов,
София

Източници и външни препратки

Литов Д., Янев К. Хората като типове и техните взаимоотношения // "Инсайт", София, 2006, № 12.

Попов И. Соционика: базови понятия и резултати.

Попов И. 16 футурологии.

Интернет-семинар относно социониката (на английски и български език) с водещи: Дмитрий Лытов, Марианна Лытова, Калин Янев. По-подробно...

Запознаване с социониката

Друг език? - Change language? - ¿Cambiar idioma? - Andere sprache? - Autre langue? - Ŝanĝi lingvon?

Взаимоотношенията между хората могат да бъдат прогнозирани. Така смятат последователите на социониката – сравнително нова (от 70-те години) психологическа теория. Тези взаимоотношения възникват между 16 типа личности, към един от които принадлежите и Вие.

Типът личност (социотип) не се променя нито за един ден, нито за година. Психологическият тип е нещо различно от възпитанието на човека, неговото културно ниво, професията му – това е начин на обмен на информация и поведения с обкръжаващата среда. Всеки тип се отличава не само със силни, но и със слаби страни – за съвършенството в едно се заплаща с несъвършенство в друго. Понякога представителите на един тип изглеждат като близнаци, макар да не са дори роднини. Вероятно типът е „програмиран” генетично.

В социониката се смята, че взаимоотношенията зависят по-силно от типа личност, отколкото от възпитанието. В психологическите науки съществуват различни теории за междуличностните взаимоотношения. Много психолози твърдят, че характерът не влияе на взаимоотношенията – всичко зависи единствено от културните и социални фактори, възпитанието, професията и т. нат. Но и сред тези, които не пренебрегват връзката между характера на хората и техните взаимоотношения, гледните точки се различават. Още Сократ така и не успява да отговори на въпроса: какъв приятел е по-добре да имам – този, с когото най-много си приличам, или този, с когото най-много се различавам.

Социониката прави разграничение на взаимоотношенията по степен на комфортност. Например отношенията между два тъждествени типа далеч не винаги са добри. Разбирайки се с половин дума, те, от друга страна, са еднакво слаби пред еднакви проблеми, т. е. взаимопомощта в такива двойки е слаба. Взаимоотношенията между два диаметрално различни типа са още по-лоши – те водят до постоянни конфликти. Къде е „златната среда”?

Това е дуалността – отношение на психологическо допълване. Социониката разделя 16-те типа на 8 взаимодопълващи се, или дуални двойки. Те са най-устойчиви на близка дистанция – например в семейни взаимоотношения.

Основните сфери на приложение на социониката: педагогика (изучаване на взаимодействието между преподавател и студент/ученик, проблемите на усвояване на учебен материал), семейно консултиране (брак и развод, междупоколенчески проблеми и проблеми, свързани с развитието), кадрово консултиране (професионална ориентация, съвместимост в работния колектив, стратегически планиране на предприятието, изхождайки от състава на колектива), фундаментални научни изследвания (математическо моделиране, генетика, психофизиология, морфология – външни признаци на социотиповете), психологически игри и тренинги.

© Лытов Д.А. Соционика: типы личности и отношения // The AATSEEL Newsletter. - Vol. 46, Issue 2 - April 2003.

Превод: Калин Янев, 2004.

Уеб-администратор: Дмитрий Лытов.


Warning: include(./../../banner/down.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/socioniko/data/www/typelab.ru/bg/1.begin/intro.html on line 106

Warning: include(./../../banner/down.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/socioniko/data/www/typelab.ru/bg/1.begin/intro.html on line 106

Warning: include(): Failed opening './../../banner/down.htm' for inclusion (include_path='.:/opt/php54') in /var/www/socioniko/data/www/typelab.ru/bg/1.begin/intro.html on line 106