SOCIONICA: persoonlijkheidstypen en relaties
Inleiding | Typen | Relaties | Forum

Welkom!

Stichters der typologie

Carl-Gustav Jung
Carl-Gustav Jung (1875 - 1961)
Een Zwitserse psycholoog en psychiater. In zijn verhandelingen bewees hij, dat mensentypen zich niet alleen onderscheiden onder psychisch zieke mensen, maar ook onder normale, gezonde mensen. Op grond van zijn typologie is Socionica alsmede een aantal populaire testen ontstaan, bijvoorbeeld: MBTI, de Test van Keirsey en de Test van Eysenck.
Isabel Briggs MYERS (1897 - 1980)
www.capt.org
Antoni Kepinski Antoni Kępiński (1918 - 1972)
Een Pools psychiater. Hij wees af zowel mystieke ideeën van Jung als zijn typentheorie, maar stelde zijn eigen typentheorie voor. In zijn boek "Psychopathologie van neurosen" introduceerde hij een concept van "metabolisme (uitwisseling) van informatie", om wetmatigheden van stabiele relaties tussen lieden te laten verklaren.
Ausra Augustinaviciute
Aouchra Augusta (née le 4.04.1927).
Echte achternaam: Augustinavitsjiute
Woont te Vilnius (Litouwen). Auteur van Socionica: een theorie van relaties als informatie-uitwisseling tussen persoonstypen (op de basis van theorien van Jung en Kepinski). Zij was economiste, werd daarna sociologe. In 1968 werd zij decaan van de faculteit voor familiestudies in het Pedagogisch Instituut te Vilnius.

Voor Uw vragen:

??????? ?????
Dmitri LYTOV
(Sint-Petersburg, Rusland)
???????? ???????
Marianna LYTOVA
(Sint-Petersburg, Rusland)

Deze vertaling was gekorrigeerd
door Wil van Ganswijk, , en zijn leerlingen, 2002

Wat is socionica ?

Change language? - ¿Cambiar idioma? - Andere sprache? - Autre langue? - Ŝanĝi lingvon?

Relaties tussen mensen zijn voorspelbaar! Dat vinden aanhangers van de Socionica - een betrekkelijk nieuwe (vanaf 1970) psychologische theorie. Die relaties ontstaan tussen 16 persoonlijkheidstypen, ook u behoort tot een van deze typen.

De naam Socionica ontstond naar analogie van Bionica: als Bionica biologische modellen representeert, dan representeert Socionica sociologische modellen.

Een persoonlijkheidstype (sociotype) verandert niet: niet na een dag, noch na een jaar. Een type in de psychologie houdt iets ander in dan persoonlijke opvoeding en ontwikkeling, een cultureel niveau, bezigheid of beroep. Het persoonlijkheidstype houdt in een manier van informatie- en handelingsinteractie met de omringende wereld. Ieder type heeft gelijktijdig sterke en zwakke eigenschappen - men moet betalen voor perfectie aan de ene kant met onvolmaaktheid bij de ander. Soms zien vertegenwoordigers van hetzelfde type er uit alsof ze tweelingen zijn, hoewel ze zelfs niet aan elkaar verwant zijn. Misschien is het sociotype genetisch voorgeprogrammeerd.

Volgens Socionica, denkt men, dat relaties meer afhangen van het persoonlijkheidstype dan van opvoeding. Echter in de psychologie zijn er verscheidene theorieen betreffende intermenselijke verhoudingen. Veel psychologen zijn van mening, dat het karakter van de mens zijn relaties niet beinvloedt - alsof alles slechts afhangt van het culturele of sociale niveau, opleiding, ontwikkeling, beroep enz. Maar ook onder degenen, die een verband leggen tussen karakters en relaties lopen de meningen uiteen. Zelfs Socrates kon de vraag niet beantwoorden: Wat is de beste vriend, degene die het meest op mij lijkt of die het meest van mij verschilt (Plato: Lisis)?

Socionica onderscheidt relaties tussen verschillende typen naar graden van aangenaamheid. Relaties tussen twee dezelfde typen zij bijvoorbeeld lang niet altijd goed. Ofschoon ze elkaar begrijpen zonder woorden zijn ze toch beiden hulpeloos als het gaat om dezelfde problemen, dat wil zeggen de wederzijdse hulp tussen deze tweetallen is klein. Maar de relaties tussen twee geheel verschillende typen zijn zelfs nog slechter - zij leiden onophoudelijk tot conflicten. Maar waar ligt dan de 'gulden middenweg'?

Dat is het dualisme - een kwestie van psychologische aanvulling. Socionica gaat uit van 16 typen in 8 paren van twee elkaar aanvullende typen of tweetallen. Dualistische tweetallen zijn het meest stabiel, wanneer men spreekt over langdurige relaties op kleine afstand, b.v. over familierelaties.

Socionica verscheen aan de basis van de persoonstypologie van Carl-Gustav Jung. Daarom lijkt zij in vele details op de Amerikaanse theorie van Myers en Briggs (MBTI). Toch bestaan er ook veel serieuze verschillen.

De voornaamste toepasbare gebieden van Socionica: pedagogiek (studie van interactie tussen leerkracht en leerling/student, problemen bij het begrijpen van het lesmateriaal), gezinsconsulten (huwelijk en scheiding, leeftijdsproblemen), personeelsconsultaties (keuze van beroep/bezigheid, samenwerking in een collectief/groep, strategie van een onderneming aan de hand van personeelstypen) fundamentele wetenschappelijke onderzoekingen (wiskundige modellen, genetica, psychofysiologie, morfologie - uiterlijke eigenschappen van de sociotypen) psychologische spelen en trainingen.

Op internet wordt Socionica heel breed gepresenteerd: in het Russisch zijn er meer dan 50 websites, waarvan de bekendste is: www.socionics.org


Warning: include(./../../banner/down.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/socioniko/data/www/typelab.ru/nl/1.begin/intro.html on line 82

Warning: include(./../../banner/down.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/socioniko/data/www/typelab.ru/nl/1.begin/intro.html on line 82

Warning: include(): Failed opening './../../banner/down.htm' for inclusion (include_path='.:/opt/php54') in /var/www/socioniko/data/www/typelab.ru/nl/1.begin/intro.html on line 82