Sosionika - gamәli psihologiyәdәge yunәleş. Ul Litva sosiologı A.Augustinaviçiute (Augusta psevdonimı astında yazılgan) gipotezasına nigezlәngәn. Bu gipoteza buyınça keşelәr arasındagı psihologik tәngәllek, alarnıng nindi psihologik torgә qarawına bәyle. Augusta tөr-ara mөnәsәbәtlәr modelen Şveysariya psihologı K.G. Yung tasvirlawınnan cıgıp tөzegәn.

- . . ( ) . , , . - .. .

Sosionikanın kөcle yagı- anıng belәn kөndәş bulırday başqa yunәleşnen bulmawında. Psihologiyәdә әlegә başqa berkemnen dә psihologik tәnggәllek teoriyәsen tәqdim itkәne yuq. Şul uq waqıtta, sosionika artıq kup kureneşlәrne K.G.Yung psihologiyәse qısalarında anlatırga tırışa, şul isәptәn, anda fәnni elemetlardan tış, fәnni bulmagannarı da kup.

- . . , .. , , , .

Sosionikanın useşenә Tatarstannın fәnni tikşeruçelәre dә uz өleşen kertkәnnәr. Alar arasında Qazan Dәulәt Universitetı mogәllimnәre, psihologiyә fәnnәre doktorı S.V.Petruşin, tarix fәnnәre kandidatı A.A.Gafarov, h.b. bar.

. , .. , .. , .. .