Типи

Наставник, Гамлет

Етико-
інтуїтивний екстраверт
(Вчитель)

Гуманіст, Достоєвський
Етико-
інтуїтивний
інтроверт
(Гуманіст)
Психолог, Гексли
Інтуїтивно-
етичний
екстраверт
(Психолог)
Лирик, Есенин
Інтуїтивно-
етичний
інтроверт
(Лірик)
Жизнелюб, Гюго
Етико-
сенсорний екстраверт
(Життєлюб)
Хранитель, Драйзер
Етико-
сенсорний
інтроверт
(Охоронець)
Политик, Цезарь
Сенсорно-
етичний
екстраверт
(Політик)
Посредник, Дюма
Сенсорно-
етичний
інтроверт
(Посередник)

16 типів особистості

Типи мають псевдоніми, якими можна користуватися на першому етапі, аж поки Ви повністю не засвоїте термінологію. Існує дві системи псевдонімів: за відомими представниками типу (Жуков, Робесп'єр, Достоєвський тощо) та за характерною рисою відповідного типу (Винахідник, Критик, Політик). Якщо термінологія соціоніки є досить визначеною, то псевдоніми можуть залежати, наприклад, від національних стереотипів. Навіть Ви, як надбаєте досвід у "людинознавстві", самі зможете винайти свою власну систему псевдонімів.

Типи 1-ї квадри: Дон Кіхот (Винахідник), Дюма (Посередник), Робесп'єр (Аналітик), Гюго (Життєлюб)

Типи 2-ї квадри: Жуков (Маршал), Єсенін (Лірик), Максим Горький (Інспектор), Гамлет (Вчитель)

Типи 3-ї квадри: Джек Лондон (Підприємець), Драйзер (Охоронець), Бальзак (Критик) , Цезар (Політик)

Типи 4-ї квадри: Холмс (Директор), Достоєвський (Гуманіст), Габен (Майстер), Гекслі (Психолог)

Публікації

В.Гуленко "32 підтипи 16 соціонічних типів".

В.Гуленко "Особистість: як вона влаштована?"

Типи

Підприємець, Джек Лондон
Логіко-
інтуїтивний екстраверт
(Підприємець)
Аналітик, Робеспєр
Логіко-
інтуїтивний
інтроверт
(Аналітик)
Искатель, Дон Кихот

Інтуїтивно-
логічний
екстраверт
(Винахідник)

Критик, Бальзак
Інтуїтивно-
логічний
интроверт
(Критик)
Администратор, Штирлиц
Логіко-
сенсорний екстраверт
(Адміністратор)
Инспектор, Максим Горький
Логіко-
сенсорний
інтроверт
(Інспектор)
Маршал, Жуков
Сенсорно-
логічний
екстраверт
(Маршал)
Мастер, Жан Габен
Сенсорно-
логічний
інтроверт
(Майстер)