SZOCIONIKA: személyiség típusok és kapcsolatok
Mit jelent a Szocionika? | Típusok | Kapcsolatok | Fórum

Üdvözöljük a Szocionika világában!

Kedves Olvasó!

Mivel a magyar verzió csak nemrég készült el így a fordítás az összes – ezzel a területtel foglalkozó anyagot - nem tartalmazza. Ezeket az anyagokat más nyelveken találhatjuk meg és olvashatjuk el (angol, német, stb.).

A Szocionika az alábbi alapelvekre épül:

Carl Gustav Jung

Carl Gustav JUNG (1875 - 1961)
Svájci pszichológus és pszichiáter.
Kutatásaiban bebizonyította, hogy a személyiség típusokat nemcsak az elmebetegeknél, hanem az egészséges embereknél is megfigyelhetjük. Jung típológiája később a szocionika és sok egyéb elmélet alapjává vált. - Gray-Wheelwright Test, MBTI, Keirsey Temperament Sorter, Eysenck Temperament Test, NEO-PI-R stb. Jungról és elméleteiről további információkat itt olvashatunk...

Isabel Briggs Myers

Isabel Briggs MYERS (1897 - 1980)
Foglalkozására nézve iskolai tanár volt. Jung pszichológia típológiájára építkezve, édesanyjával, Katharine Briggs-szel együtt fejlesztette ki a Myers-Briggs Type Indicator-t (MBTI), amely jelenleg az Egyesült Államokban rendkívül népszerű (származékával, a Keirsey Temperament Sorter-rel együtt). A Szocionikát gyakran más elméletekkel is keverik, annak ellenére, hoyg számos alapvető különbség van köztük. További információkat ezen a honlapon találhatunk: www.capt.org.

Antoni Kepinski

Antoni KĘPIŃSKI (1918 - 1972)
Egy lengyel pszichiáter, aki a Neurózisok pszichopatológiája című munkájában az információs metabolizmus koncepcióját mutatta be, amely - véleménye szerint - az emberek stabil kapcsolataiban bizonyos szabályszerűségeket magyaráz meg. Később az információs metabolizmus elméletére, és Jung típológiájára építve, A.Augusta fektette le a szocionika alapjait.

Aushra Augustinavichiute

Aushra AUGUSTA (1927 - 2005)
A valódi vezetékneve - Augustinavichiute.
Vilniusban (Litvánia) élt. Jung pszichológia típusait és Kempinski információs metabolizmusát Szocionika elméletébe ő integrálta, amely elmélet a kapcsolatok relációja, ami a személyiség típusok közötti információs kölcsönhatást és cserét jelenti. Foglalkozására nézve közgazdász volt, később szociológus, 1968-ban dékán- a Vilniusz Pedagógiai Intézetében a családi problémák karán.

Kapcsolattartók:


Dmitri LYTOV
Webmaster
(Szentpétervár, Oroszország)
Marianna Lytova
Marianna LYTOVA
Szentpétervár, Oroszország

Fordította:

Ha bármivel kapcsolatosan – akár a honlap tartalmával, akár a magyar fordítást szeretné jobbá tenni, vagy csak gondolatait szeretné megosztani, úgy kérem írjon egy mailt nekünk:

Illovszky Miklós
Budapest,

Mit jelent a Szocionika?

Az emberek közötti kapcsolatok előre megjósolhatóak, - a szocionikával foglalkozók így vélik, - ez egy viszonylagosan új ( 1970 óta létező) pszichológiai elmélet. Ilyen jellegű kapcsolat a 16 személyiség típus között létezik, amely típusok egyikéhez mi is tartozunk.

A Szocionika név eredetileg a szocio- és a bionika (biológia-alapú modellezés) szavakból származik, így ez a jelentése Jung pszichológia típusaira épülő szociális modellezésnek.

Személyiség típus, szociotípusnak is hívjuk, változatlan – sem egy nap sem egy év alatt nem változik meg. A pszichológia típus határozottan elkülönül a műveltségtől, a kulturális szinttől és a foglalkozástól, ez az információs és akciós csere modellje (metabolizmus) a minket körülvevő világgal. Minden egyes típust erősségekkel és gyengeségekkel is jellemezhetünk: a szociálisan hasznos magatartás megkülönböztetése, hogy az mások kárára történik-e. Gyakran ugyanahhoz a típushoz tartozó emberek olyanok, mint az ikrek, még akkor is, ha nem rokonok. Valószínűleg a szociotípus genetikailag "előprogramozott”.

Szociotípus az emberei kapcsolatokra nagyobb hatással van, mint a nevelés. A pszichológiában az emberek közötti kapcsolatoknak számos elmélete van. Sok pszichológus a személyiség típusok hatását egyszerűen nem veszi figyelembe – azt mondják, hogy minden a kulturális háttéren és szociális szinten, a nevelésen, a foglalkozáson, stb. múlik. Azonban még azoknál is, akik az emberi személyiség és a kapcsolataik közötti korrelációt elfogadják, a megközelítés gyakran eltér. Szokratész nem tudott volna arra kérdésre válaszolni, hogy melyik barát a legjobb – a leghasonlóbb, vagy a legellentétesebb [Platon: Lysis]?

A Szocionika a szociotípusok közötti kapcsolatokat és összeegyeztethetőségüket rangsorolja. Például, két azonos típus közötti kapcsolat nem mindig működik jól: bár mindig megértik egymást, mégis ugyanazokkal a hasonló problémákkal küszködnek, más szavakkal, ilyen párosításban a kölcsönös segítségnyújtás minőségileg gyenge. A teljesen ellentétes típusok közötti kapcsolat azonban még rosszabb – állandóan konfliktusokkal terhelt. Hol van akkor az arany középút?

Vezessük be a dualitást - egy pszichológiailag kiegészítő kapcsolatot. A Szocionika a 16 típust 8 kiegészítő vagy duális párra osztja. Az ilyen párok a bensőséges kapcsolatokban a legstabilabbak.

Ha szeretnénk tudni, hogy melyik típushoz tartozunk, és hogy milyen lehetőségek rejtőznek a körülöttünk levő emberekkel való kapcsolatokban, akkor ez az a honlap, amire szükségünk van. Ha többet szeretnénk erről megtudni, akkor ne habozzunk, küldjük el emailben a véleményünket!

Az összes szocionikával foglalkozó honlap egyetért azzal, hogy a egyik oldalról Szocionika, és másik oldalról az MBTI (the Myers-Briggs Type Indicator), nem ugyanaz, hanem két különböző dolog, a kölcsönös hasonlóság és a C.G: Jung közös elméleti hátterének gyökerei ellenére. Ha az MBTI elméletben valami ellentmond a Szocionika elméletének, akkor egyetlen mód van arra, hogy kiderítsük, kinek is van igaza: próbaként konkrétan hasonlítsuk össze az elméleteket az adott esetekre.

A Szocionika fő alkalmazási területe. Pedagógia (tanárok és tanulók közötti kölcsönhatás, az oktatási anyag megértésének problémái), családi ügyek (házasság és válás, generációs problémák), személyes ügyek (pályaválasztási tanácsadás, munkacsoporttal való összeférhetőség, cégstratégia a munkatársak szocionika alapú kiválasztásánál), alapvető tudományos kutatások (matematikai modellezés, genetika, pszicho-fiziológia, morfológia – a szociotípusok külső paraméterei), pszichológia játékok és tréningek.

Rambler's Top100